Free tour

Overview

Hanoi

 

* Hanoi Culture & architectural Tours : Monday

 

* Walking old quarter tours : Wednesday

 

* Foody Tours: Friday

 

 

Saigon

* Saigon Culture & architectural Tours : Tuesday 

 

* Walking old quarter tours : Thursday

 

* Foody Tours: Saturday

 

 

MeKong

*Cai be garden walking tours : Sunday